Port Rybacki Gryf Sp. z o.o.

Firma

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie przeładunków, składowania produktów mrożonych oraz sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Przedsiębiorstwo dysponuje dwoma nabrzeżami: Bułgarskim i Starówką, o łącznej długości blisko 1430 z dopuszczalnym zanurzeniem statku do 8,8 m, bocznicami kolejowymi, chłodnią składową o łącznej powierzchni magazynowej ponad 7400 m2 oraz terenem około 22 ha z różnymi zabudowaniami, drogami oraz placami.

Na terenie spółki mieści się ok. 60 firm współpracujących i kooperujących z przedsiębiorstwem. Są to głównie firmy handlowe, spedycyjne, transportowe, przeładunkowe oraz zajmujące się obsługą techniczną statków.

PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o. powstał w 1992 roku w efekcie podziału byłego Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „GRYF” w Szczecinie.

Firma swoją działalnością nawiązuje do długoletniej tradycji „Gryfu”, ale odważnie wkracza w świat nowoczesnych technologii i w wolny rynek.